0indy

มิตรภาพ และอิสระภาพแห่งดนตรี รอคุณอยู่ที่นี่...
ระหว่างการพัฒนา พบปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ webmaster.0indy.com
Inmost(อินโมด) : บล็อก
เพื่อน
0
โปรไฟล์
0
เพลง
0
บล็อก
0
รูปภาพ
0
วิดีโอ
0
บทความ
0

หัวใจของนักแต่งเพลง

เขียนเมื่อ 13 ก.พ.2553 19:12 น.

 นักแต่งเพลงทุกคนอาจจะได้รับภาระหนัก  โดนการที่จะต้องแต่งเพลงที่สามารถทให้ผู้ฟังพอใจในเสียงเพลงหรือไม่ก็ทำนองต่างๆที่นักแต่งเพลงทุกคนได้สร้างสรร ออกมาไห้ได้ชมกัน ได้รับฟังกัน แต่จะรู้ไม่หรือว่าการคอมเม้นก็คือส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง

ที่ทำไห้นักแต่งเพลงหลายๆคนมีกำลังใจในการสร้างเพลงขึ้นมาเพือจะไห้ผู้ฟังได้ฟังกันอย่างมีความสุข เพราะเหตุนีจึงขอร้องผู้ฟังทั้งหลายช่วยกันคอมเม้นติชมหรือจะกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆเพือไห้กำลังใจนักแต่งเพลงได้สร้างเพลงต่อไปด้วยครับ

1
Copyright (c) 2008-2009, 0indy.com. All right reserved.
Powered by MusicATM.com.